За изпълнението на проект Реконструкция на ВЛ 110 kV „Момчил“, „Изграждане на нова ВЛ 110 kV от нов разклонителен стълб, ситуиран в междустълбие №17-18 на ВЛ 110 kV „Нектар“ до линеен портал на п/ст „Каварна“ и „Реконструкция на ветрилото пред п/ст „Варна Запад“ за присъединяване на нова ВЛ 110 kV „Кичево“ в участък от ст. №186 до ст. №245 извършихме следните дейности:

  • Изграждане на нулев цикъл за 60 бр. стоманорешетъчни стълба.
  • Сглобяване и изправяне на 60 бр. стоманорешетъчни стълба.
  • Развиване, регулиране и монтаж на шестпроводна линия АСO-400 - 10,38 km
  • Развиване, регулиране и монтаж на еднопроводна линия м.з. въже тип OPGW - 8,86 km

Галерия