За изпълнението на този обект извършихме следните дейности:

  • Демонтаж на съществуваща електропроводна линия - 6,57 km
  • Изграждане на нулев цикъл за 47 бр. стоманорешетъчни стълба.
  • Сглобяване и изправяне на 47 бр. стоманорешетъчни стълба.
  • Развиване, регулиране и монтаж на трипроводна линия АСO-400 - 6,57 km
  • Развиване, регулиране и монтаж на еднопроводна линия м.з. въже тип OPGW - 6,57 km

Галерия