За изпълнението на този обект извършихме следните дейности:

  • Сглобяване и изправяне на 32 бр. стоманорешетъчни стълба.

Галерия