За изпълнението на този обект извършихме следните дейности:

  • Подмяна на м.з.в. тип С-50 с ново м.з.в. тип С-50 с дължина - 11.60 km по трасе състоящо се от 12 бр. опъвателни и 26 бр. носителни стоманорешетъчни стълба.

Галерия