За изпълнението на този обект извършихме следните дейности:

  • Изграждане на нулев цикъл за 10 бр. стоманорешетъчни стълба.
  • Сглобяване и изправяне на 10 бр. стоманорешетъчни стълба.
  • Развиване, регулиране и монтаж на трипроводна линия АСO-400 - 2,01 km
  • Развиване, регулиране и монтаж на еднопроводна линия м.з. въже тип OPGW - 2,01 km

Галерия