За изпълнението на този обект извършихме следните дейности:

  • Подмяна на м.з.в. тип С-50 с ново м.з.в. тип OPGW с дължина - 2.07 km и ADSS с дължина - 2.31 km по трасе състоящо се от 17 бр. опъвателни и 15 бр. носителни стоманорешетъчни стълба.

Галерия