За изпълнението на този обект извършихме следните дейности:

  • Подмяна на м.з.в. тип С-50 с ново м.з.в. тип OPGW с дължина - 9.67 km по трасе състоящо се от 20 бр. опъвателни и 25 бр. носителни стоманорешетъчни стълба.

Галерия