За изпълнението на този обект извършихме следните дейности:

  • Подмяна на м.з.в. тип С-50 с ново м.з.в. тип OPGW с дължина - 17.23 km по трасе състоящо се от 11 бр. опъвателни и 64 бр. носителни стоманорешетъчни стълба.

Галерия