За изпълнението на този обект извършихме следните дейности:

  • Подмяна на м.з.в. тип С-50 с ново м.з.в. тип OPGW с дължина - 15.84 km по трасе състоящо се от 8 бр. опъвателни и 69 бр. носителни стоманорешетъчни стълба.

Галерия