За изпълнението на този обект извършихме следните дейности:

  • Подмяна на м.з.в. тип С-50 с ново м.з.в тип OPGW с дължина - 23.09 km по трасе състоящо се от 11 бр. опъвателни и 92 бр. носителни стоманорешетъчни стълба.

Галерия