„ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Цялостно изграждане на електропроводи високо напрежение 110/220/400kV, мълниезащитни въжета с оптични влакна (OPGW), изграждане на електрически подстанции до 400kV част от електроенергийната система на Република България, външно ел. захранване СрН и НН, изграждане на ТП, изграждане и поддръжка на улично, районно и парково осветление.

ЗА НАС

С ясното съзнание за безкомпромисната конкуренция в тази сфера, водено от амбицията да се докаже и наложи успешно сред водещите фирми в тази област, ръководството на Дружеството си поставя конкретни цели – да си проправи път сред опитните и успешните контрагенти, като компенсира липсата на доказан опит с назначаването на висококвалифициран инженерно-технически, административен и производствен екип с дългогодишен опит в извършването на строително-монтажни дейности в електроенергийния сектор.

„ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ – БЪЛГАРИЯ” ЕAД се представлява от инж. Димитър Ангелов – Изпълнителен директор. Персоналът на Дружеството обхваща административен и производствен сектор и, към момента, наброява повече от 50 души. Административното звено включва квалифициран инженерен състав, специалисти и администратори, ситуирани в модерен офис в централната част на София.

Дейности

elektroprovodi
Въздушни електропроводни линии

Цялостно изграждане на електропроводи високо напрежение 110/220/400kV

mulniezashtitni-vujeta
OPGW

Мълниезащитни въжета с оптични влакна (OPGW)

podstancii
Подстанции

Изграждане на електрически подстанции до 400kV част от електроенергийната система на Република България 

poddrujka
Поддръжка

Изграждане и поддръжка на улично, районно и парково осветление.   

vynshno-el-izgrajdane
Външно ел. захранване

СрН и НН, изграждане на ТП

Дейности

elektroprovodi
Въздушни електропроводни линии

Цялостно изграждане на електропроводи високо напрежение 110/220/400kV

mulniezashtitni-vujeta
OPGW

Мълниезащитни въжета с оптични влакна (OPGW)

podstancii
Подстанции

Изграждане на електрически подстанции до 400kV част от електроенергийната система на Република България 

poddrujka
Поддръжка

Изграждане и поддръжка на улично, районно и парково осветление.   

vynshno-el-izgrajdane
Външно ел. захранване

СрН и НН, изграждане на ТП

Проекти

Проекти

отзиви

testimonials

Нашият екип

demo-attachment-215-confident-young-vietnamese-engineer-PQD3NAZ

инж. Димитър Ангелов

Управител
demo-attachment-215-confident-young-vietnamese-engineer-PQD3NAZ

инж. Михаил Иванов

Главен инженер
demo-attachment-221-young-woman-worker-on-the-construction-site-P6CBEA3

инж. Силвия Трайкова

Ръководител проект
demo-attachment-214-confident-construction-engineer-architect-VEMAJ6G

инж. Силвия Трайкова

Ръководител проект